Investown – jak to všechno začalo a jak je to dnes?

Před 4 lety se zrodila myšlenka založit Investown – aplikaci na online investování do nemovitostí. Jak nápad vznikl, kdo jsou jeho původci a jak Investown funguje dnes?

Jak se zrodil nápad založit Investown

Založit Investown byl nápad současného CEO Investownu Alana Pocka, který má 12 let zkušeností s finančními službami a zakládáním finančně-technologických firem (například Tržiště Hypoték). Investown založil společně se třemi společníky, ke kterým se později přidal ještě čtvrtý. Jejich cílem bylo vytvoření nového produktu, který nabídne lidem něco víc než jen průměrnou službu. 

Absolvovali téměř dva roky příprav, které zahrnovaly řešení finanční strategie, tvorbu webové aplikace, vymýšlení klientsky přívětivého prostředí i shánění dalších pracovních sil, a v dubnu 2021 otevřeli investiční aplikaci uživatelům.

„Věděli jsme, že nemovitosti jsou stabilní typ investice, investoři je mají rádi a fungují v každé fázi hospodářského cyklu. A také jsme věděli, že Češi chtějí žít lepší život než jen ten od výplaty k výplatě.“
„V Česku tehdy chyběla služba, která by lidem umožňovala investovat do nemovitostí.“ 

(Spoluzakladatelé zleva: Vít Strnad – CIO, Filip Suk – CTO, Dominik Vávra – Frontend Developer, Alan Pock – CEO)

Jaká byla myšlenka za obchodním modelem Investownu?

Původní myšlenka Investownu byla „vracet města lidem“. Od toho název „Invest“ + „town“ nebo „invest“ + „own“. S přechodem na nový model hromadného financování (crowdfunding) už se ale význam trochu posunul (teď ta města pomáháme vytvářet a přinášíme z toho lidem peníze).

Chtěli jsme lidem umožnit zhodnocování jejich peněz jednoduše a bezpečně, což byl v Česku (a ve východní části Evropy) vždy problém. Lidé investovali buď do rizikových aktiv, nebo vůbec, a přicházeli tak o kapitál. V zahraničí (USA, Francie, Německo, Skandinávie) rodiny běžně investují a podporují lokální ekonomiku, ale v Česku to zvykem nebylo a ještě ani úplně není. Využili jsme toho, že máme zkušenosti s finančními technologiemi, a rozhodli se posunout úroveň života Čechů na lepší úroveň vytvořením jednoduché aplikace na investování do nemovitostí. A vlastně tak spravedlivě zpřístupnit investování běžným lidem.
„Naším cílem bylo vytvoření co nejjednodušší investiční aplikace, která bude dostupná pro všechny.“

Důležitým bodem pro nás bylo taky určitým způsobem decentralizovat českou ekonomiku – zařídit, aby lidé aktivně používali a zhodnocovali své peníze a menší a střední developeři mohli v Česku bez obstrukcí stavět. Od banky dostanou finance většinou jen velcí developeři – náš záměr byl proto vytvořit službu, která pomůže efektivně financovat i projekty menších a středních firem.

Jednoduše vytvořit nový a chytřejší směr, který bude vydělávat lidem peníze a zároveň pomáhat stavět české projekty pomocí nových technologií.
„Chtěli jsme, aby měli k trhu s nemovitostmi přístup všichni – nejen miliardáři.“ 

Lidé na západě investují úplně běžně. V ekonomicky (zatím) vyvinutějších zemích lidé vědí, že k důstojnému životu nestačí jen měsíční příjem z práce, že hodnotu peněz postupně snižuje inflace a náklady na život stále stoupají. Když pak přijde něco jako pandemie nebo krach na burze, spoléhat se jen na zaměstnání opravdu nestačí. 

„Bez pasivního příjmu člověk většinou nemá šanci žít zábavnější život než jen platit nájem, jídlo a jet jednou ročně na dovolenou k moři.“

Budování kapitálu investováním je taky důležitá prerekvizita pro zajištění rodiny a na důchod. V Česku stále vůči finančním a investičním službám panuje nedůvěra. A spousta českých investorů je také ještě zvyklá pouze na konzervativní investování. Chtěli jsme jim otevřít obzory a pomoct diverzifikovat portfolio. Naopak jsme nechtěli, aby lidem skomíraly peníze na spořicích účtech, kde se, obzvlášť v inflaci, skoro nezhodnocují.

Chceme Čechům ukázat, že jde investovat s minimálním rizikem, jednoduše a efektivně. Umožnit jim investovat do toho, do čeho investuje top 5 % nejbohatších lidí, a umožnit všem lidem budovat bohatství v nemovitostech. A v podstatě tím zastavit neustále se rozevírající ekonomické nůžky mezi lidmi.

„Jde nám o zvyšování finanční gramotnosti Čechů – naučit je investovat a ukázat jim, že mohou žít mnohem lépe.“

Vytvořili jsme proto chytrý, transparentní, jednoduchý a bezpečný způsob investování.

Proč zrovna nemovitosti?

Chtěli jsme trh s nemovitostmi zpřístupnit všem lidem. Díky Investownu se běžní lidé mohou podílet na realizaci staveb v Česku, pomáhat tak rozvoji české architektury a podporovat menší a střední firmy. 

Zároveň, a to je jeden z těch hlavních důvodů, jsou nemovitosti jedním z nejméně rizikových aktiv, díky kterým investoři získají fixní, pravidelný a vysoký výnos většinou na 1–3 roky.

Jak fungoval původní obchodní model Investownu

Jinak než ten současný.

Investown od dubna 2021 do července 2022 umožňoval uživatelům investovat pouze do nájemního bydlení. Investown ve spolupráci se svou dceřinou společností Investown Family nakupoval nemovitosti pro nájemní bydlení a ty pak prezentoval investorům, kteří do nich mohli investovat a získat pak výnosy z nájmu. Nemovitosti v tomto modelu vlastnil přímo Investown – to se od současného modelu liší také.

Časem ale naši uživatelé chtěli větší výběr nemovitostí a vyšší výnosy, čehož v rámci investování do nájemního bydlení nebylo možné docílit.

Investown tedy změnil obchodní model na tehdy v Česku nově vzniklý, legislativně regulovaný model úvěrového crowdfundingu.

Celkově jsme koupili přes 200 bytů za 400 milionů korun. Byty postupně prodáváme, ale se současnou situací na trhu je to náročnější, než bychom chtěli. Zatím jsme jich prodali 9, další 2 jsou těsně před prodejem a dalších 9 je již v rezervaci. Aktivně se snažíme je postupně prodat všechny.

Jak funguje současný model – crowdfunding 

Crowdfunding je model financování, při kterém vyšší počet jedinců (investorů) přispívá menším finančním obnosem k dosažení určité částky. Zmíněný menší objem přitom nemusí být jen v jednotkách stovek či tisíc, ale i statisíců. Hromadné financování tak v případě Investownu zpřístupňuje realizaci realitních projektů lidem a firmám, kteří by tradiční cestou na financování své zajímavé vize nedosáhli.

Investoři na Investownu už neinvestují do bytů, ale do realitních projektů – přesněji do úvěrů pro realizaci realitních projektů. Svými investicemi pomáhají realizovat realitní nebo developerské projekty po celém Česku. Investice fungují jako půjčka vlastníkovi projektu, většinou na výstavbu nebo rekonstrukci nemovitosti či nákup pozemku. To znamená, že investoři investují do úvěru, který má daný projekt (nějakou část jeho realizace) teprve zafinancovat, nikoli do nemovitosti samotné.

Výnosy z investic, které dostanou, pak Investown financuje ze splátky úvěru vlastníka daného realitního projektu.

Investown v celém procesu funguje jako agent pro zajištění, jehož úkolem je za investory udělat analýzu projektu, zvážit možná rizika a informovat je o nich. Investown zprocesuje i veškeré zajištění financí danými nemovitostmi, případně jinými formami zajištění.

První výnos z investice do projektu potom investoři získají od dvou do čtyř týdnů od vybrání cílové částky na projekt.

Výnosy se s novým modelem pohybují mezi 9,5 – 10,5 %, což je víc než dvojnásobek výdělku, které umožňoval původní model.

Přechod na crowdfunding nám umožnil poskytnout investorům více projektů s mnohem vyššími výnosy a možnost podílet se na architektonicky zajímavých českých projektech.

Více o crowdfundingu si můžete přečíst v našem článku.


Výhody crowdfundingu:
Fixní úrok (stejný po celou dobu investice).
Větší množství nemovitostí v různých lokalitách a s vyšším výnosem.
Větší zabezpečení účtů pro uživatele v souladu s Evropskou regulací.
Možnost prodeje či nákupu investic na sekundárním trhu.
Více informací o projektech a větší prestiž realitních projektů.
Lepší vyhodnocení kvality projektů – bezpečnost investice. 
Autoinvest → na této funkci právě pracujeme. Investor si nastaví parametry, podle kterých chce investovat, a aplikace to bude dělat za něj. Ušetří to spoustu času.
Jak crowdfunding funguje?
1. Dostaneme žádost o úvěr k realitnímu projektu.
2. Vyhodnotíme kvalitu a bezpečnost projektu.
3. Schválený projekt publikujeme v aplikaci.
4. Investoři investují do projektu až do dosažení cílové částky.
5. Po dosažení cílové částky ji pošleme  partnerovi.
6. Začneme vyplácet měsíční výnosy po celou délku investičního kola.

Spolupráce Investownu s Českou spořitelnou

Investown je prvním startupem v České republice, který získal investici od Seed Starteru České spořitelny – programu pro startupy, který hledá podnikatelské záměry se silnou vizí a hodnotou pro zákazníky. 

„Investown jsme vybrali zejména proto, že skvěle souzní s misí České spořitelny vést klienty a celou společnost k prosperitě. Chceme zvyšovat finanční gramotnost a zdraví lidí v Česku a jsme rádi, že si stále více z nich uvědomuje, že investování je efektivním způsobem pro zhodnocení jejich peněz, ať už v kontextu financování bydlení, vzdělání nebo zajištění na stáří,“ vysvětluje Jiří Skopový, manažer programu Seed Starter. 

Jsme rádi, že za námi ČS stojí, protože díky tomu lidé vědí, že Investownu mohou věřit. Více o spolupráci se Seed Starterem si přečtěte zde.

Spolupráce s Českou národní bankou 

Aktuálně jsme v procesu žádosti o licenci Poskytovatelů služeb skupinového financování (nařízení ECSPR 2020/1503). Žádost o tuto licenci bylo možné podat až v loňském roce, neboť teprve v roce 2021 vyšlo nařízení Evropské Unie, které má za úkol regulovat crowdfundingové platformy. 

„Jsme jedna z mála crowdfundingových investičních společností, která od počátku svůj podnikatelský záměr aktivně konzultuje s Českou národní bankou.“

Pro českou legislativu je toto nařízení absolutně nové, ale Investown jej už implementuje. 

V procesu získávání licence jsme od loňského léta, přičemž aktivně spolupracujeme s Českou národní bankou nad úpravami a principy, které v rámci crowdfundingu uplatňujeme. Dalo by se říct, že společnými silami tvoříme novou legislativu v ČR.

Jak vypadá Investown tým?

V Investownu máme „plochou organizační strukturu“ (tzv. flat structure). To znamená, že se snažíme vyhnout přehnaně vrstvené hierarchii v managementu a hlavně mikromanagementu, který bývá často přítomný v zastaralých korporátních strukturách a brzdí talent zaměstnanců. Věříme, že zaměstnanci, kteří mají více odpovědnosti a autonomie, jsou v práci mnohem raději a jsou mnohem výkonnější. Plochá struktura zrychluje procesy včetně reakcí na požadavky uživatelů, což je pro nás klíčové.

Náš tým tvoří nejlepší experti v oboru se startupovou i korporátní historií v Česku i v zahraničí (Londýn, USA, Kodaň). Máme tu například ex-vedoucí z IBM, Seznam.cz, Ernst & Young a výherce prestižních technologických soutěží. Tým má aktuálně kolem 50 lidí a postupně se rozrůstá. Spolupracujeme i externě s nejlepšími experty v ČR.  

Fungují tak například nejúspěšnější mezinárodní společnosti, jako Google, Amazon nebo Netflix.

Napříč týmem funguje maximální spolupráce, přátelské vztahy a vzájemná motivace, což nám pomáhá posouvat náš produkt dopředu mnohem rychleji.

Interní mise Investownu 

Cílem Investownu je dělat lidi bohatší (jak investory, tak majitele realitních projektů) a zajistit jim bezstarostný, zábavný život. Chceme, aby měl Investown každý Evropan, který díky nám bude moci bezpečně zhodnocovat své peníze a rychleji tak dosáhne svých finančních cílů.

Naším cílem je:
1. Umožnit lidem plánovat a znásobovat finance a pomáhat jim plnit jejich životní cíle.
2. Umožnit realizaci zajímavých českých realitních projektů, které rozšiřují možnosti bydlení nebo lokální možnosti rekreace (například rekonstrukce historického penzionu v Krkonoších a přestavba na energeticky soběstačný hotel).
3. Umožnit Čechům investovat i do zajímavých nemovitostí v zahraničí (to chystáme už na příští rok).

Jak Investown přistupuje k uživatelům

Považujeme za důležité naslouchat lidem a tomu, co opravdu chtějí, a co nejrychleji na jejich požadavky reagovat. Zpětnou vazbu od uživatelů vyhodnocujeme téměř v reálném čase, a pokud dává smysl, návrhy zavádíme do produkce. Jen od začátku tohoto roku jsme vydali 17 aktualizací aplikace. Jen tak můžeme plnit naši misi dělat lidi bohatší. 

Neustále vylepšujeme Investown aplikaci a naši investoři jsou doslova „hladoví“ po nových projektech – projekty v několikamilionových částkách mizí během pár desítek minut.
„INVESTOWN vyvíjíme pro to, aby naše generace měla možnost naspořit si na své sny. Třeba na vlastní bydlení. Stačí vybrat nemovitost, investovat od 500 korun a můžete začít vydělávat.“

Alan Pock, zakladatel a CEO Investownu

Může s Investownem investovat kdokoliv?

Ano (pokud má účet u české banky). Aplikaci mohou využívat jak velcí konzervativní investoři, investoři do rizikovějších aktiv, tak běžní lidé, kteří s investováním nemají mnoho zkušeností. Investovat do realitních projektů jde už od 500 Kč – takže… je to opravdu pro každého. 🙂 Zkuste si to klidně sami s naší aplikací.

Jak se zrodil nápad založit Investown

Založit Investown byl nápad současného CEO Investownu Alana Pocka, který má 12 let zkušeností s finančními službami a zakládáním finančně-technologických firem (například Tržiště Hypoték). Investown založil společně se třemi společníky, ke kterým se později přidal ještě čtvrtý. Jejich cílem bylo vytvoření nového produktu, který nabídne lidem něco víc než jen průměrnou službu. 

Absolvovali téměř dva roky příprav, které zahrnovaly řešení finanční strategie, tvorbu webové aplikace, vymýšlení klientsky přívětivého prostředí i shánění dalších pracovních sil, a v dubnu 2021 otevřeli investiční aplikaci uživatelům.

„Věděli jsme, že nemovitosti jsou stabilní typ investice, investoři je mají rádi a fungují v každé fázi hospodářského cyklu. A také jsme věděli, že Češi chtějí žít lepší život než jen ten od výplaty k výplatě.“
„V Česku tehdy chyběla služba, která by lidem umožňovala investovat do nemovitostí.“ 

(Spoluzakladatelé zleva: Vít Strnad – CIO, Filip Suk – CTO, Dominik Vávra – Frontend Developer, Alan Pock – CEO)

Jaká byla myšlenka za obchodním modelem Investownu?

Původní myšlenka Investownu byla „vracet města lidem“. Od toho název „Invest“ + „town“ nebo „invest“ + „own“. S přechodem na nový model hromadného financování (crowdfunding) už se ale význam trochu posunul (teď ta města pomáháme vytvářet a přinášíme z toho lidem peníze).

Chtěli jsme lidem umožnit zhodnocování jejich peněz jednoduše a bezpečně, což byl v Česku (a ve východní části Evropy) vždy problém. Lidé investovali buď do rizikových aktiv, nebo vůbec, a přicházeli tak o kapitál. V zahraničí (USA, Francie, Německo, Skandinávie) rodiny běžně investují a podporují lokální ekonomiku, ale v Česku to zvykem nebylo a ještě ani úplně není. Využili jsme toho, že máme zkušenosti s finančními technologiemi, a rozhodli se posunout úroveň života Čechů na lepší úroveň vytvořením jednoduché aplikace na investování do nemovitostí. A vlastně tak spravedlivě zpřístupnit investování běžným lidem.
„Naším cílem bylo vytvoření co nejjednodušší investiční aplikace, která bude dostupná pro všechny.“

Důležitým bodem pro nás bylo taky určitým způsobem decentralizovat českou ekonomiku – zařídit, aby lidé aktivně používali a zhodnocovali své peníze a menší a střední developeři mohli v Česku bez obstrukcí stavět. Od banky dostanou finance většinou jen velcí developeři – náš záměr byl proto vytvořit službu, která pomůže efektivně financovat i projekty menších a středních firem.

Jednoduše vytvořit nový a chytřejší směr, který bude vydělávat lidem peníze a zároveň pomáhat stavět české projekty pomocí nových technologií.
„Chtěli jsme, aby měli k trhu s nemovitostmi přístup všichni – nejen miliardáři.“ 

Lidé na západě investují úplně běžně. V ekonomicky (zatím) vyvinutějších zemích lidé vědí, že k důstojnému životu nestačí jen měsíční příjem z práce, že hodnotu peněz postupně snižuje inflace a náklady na život stále stoupají. Když pak přijde něco jako pandemie nebo krach na burze, spoléhat se jen na zaměstnání opravdu nestačí. 

„Bez pasivního příjmu člověk většinou nemá šanci žít zábavnější život než jen platit nájem, jídlo a jet jednou ročně na dovolenou k moři.“

Budování kapitálu investováním je taky důležitá prerekvizita pro zajištění rodiny a na důchod. V Česku stále vůči finančním a investičním službám panuje nedůvěra. A spousta českých investorů je také ještě zvyklá pouze na konzervativní investování. Chtěli jsme jim otevřít obzory a pomoct diverzifikovat portfolio. Naopak jsme nechtěli, aby lidem skomíraly peníze na spořicích účtech, kde se, obzvlášť v inflaci, skoro nezhodnocují.

Chceme Čechům ukázat, že jde investovat s minimálním rizikem, jednoduše a efektivně. Umožnit jim investovat do toho, do čeho investuje top 5 % nejbohatších lidí, a umožnit všem lidem budovat bohatství v nemovitostech. A v podstatě tím zastavit neustále se rozevírající ekonomické nůžky mezi lidmi.

„Jde nám o zvyšování finanční gramotnosti Čechů – naučit je investovat a ukázat jim, že mohou žít mnohem lépe.“

Vytvořili jsme proto chytrý, transparentní, jednoduchý a bezpečný způsob investování.

Proč zrovna nemovitosti?

Chtěli jsme trh s nemovitostmi zpřístupnit všem lidem. Díky Investownu se běžní lidé mohou podílet na realizaci staveb v Česku, pomáhat tak rozvoji české architektury a podporovat menší a střední firmy. 

Zároveň, a to je jeden z těch hlavních důvodů, jsou nemovitosti jedním z nejméně rizikových aktiv, díky kterým investoři získají fixní, pravidelný a vysoký výnos většinou na 1–3 roky.

Jak fungoval původní obchodní model Investownu

Jinak než ten současný.

Investown od dubna 2021 do července 2022 umožňoval uživatelům investovat pouze do nájemního bydlení. Investown ve spolupráci se svou dceřinou společností Investown Family nakupoval nemovitosti pro nájemní bydlení a ty pak prezentoval investorům, kteří do nich mohli investovat a získat pak výnosy z nájmu. Nemovitosti v tomto modelu vlastnil přímo Investown – to se od současného modelu liší také.

Časem ale naši uživatelé chtěli větší výběr nemovitostí a vyšší výnosy, čehož v rámci investování do nájemního bydlení nebylo možné docílit.

Investown tedy změnil obchodní model na tehdy v Česku nově vzniklý, legislativně regulovaný model úvěrového crowdfundingu.

Celkově jsme koupili přes 200 bytů za 400 milionů korun. Byty postupně prodáváme, ale se současnou situací na trhu je to náročnější, než bychom chtěli. Zatím jsme jich prodali 9, další 2 jsou těsně před prodejem a dalších 9 je již v rezervaci. Aktivně se snažíme je postupně prodat všechny.

Jak funguje současný model – crowdfunding 

Crowdfunding je model financování, při kterém vyšší počet jedinců (investorů) přispívá menším finančním obnosem k dosažení určité částky. Zmíněný menší objem přitom nemusí být jen v jednotkách stovek či tisíc, ale i statisíců. Hromadné financování tak v případě Investownu zpřístupňuje realizaci realitních projektů lidem a firmám, kteří by tradiční cestou na financování své zajímavé vize nedosáhli.

Investoři na Investownu už neinvestují do bytů, ale do realitních projektů – přesněji do úvěrů pro realizaci realitních projektů. Svými investicemi pomáhají realizovat realitní nebo developerské projekty po celém Česku. Investice fungují jako půjčka vlastníkovi projektu, většinou na výstavbu nebo rekonstrukci nemovitosti či nákup pozemku. To znamená, že investoři investují do úvěru, který má daný projekt (nějakou část jeho realizace) teprve zafinancovat, nikoli do nemovitosti samotné.

Výnosy z investic, které dostanou, pak Investown financuje ze splátky úvěru vlastníka daného realitního projektu.

Investown v celém procesu funguje jako agent pro zajištění, jehož úkolem je za investory udělat analýzu projektu, zvážit možná rizika a informovat je o nich. Investown zprocesuje i veškeré zajištění financí danými nemovitostmi, případně jinými formami zajištění.

První výnos z investice do projektu potom investoři získají od dvou do čtyř týdnů od vybrání cílové částky na projekt.

Výnosy se s novým modelem pohybují mezi 9,5 – 10,5 %, což je víc než dvojnásobek výdělku, které umožňoval původní model.

Přechod na crowdfunding nám umožnil poskytnout investorům více projektů s mnohem vyššími výnosy a možnost podílet se na architektonicky zajímavých českých projektech.

Více o crowdfundingu si můžete přečíst v našem článku.


Výhody crowdfundingu:
Fixní úrok (stejný po celou dobu investice).
Větší množství nemovitostí v různých lokalitách a s vyšším výnosem.
Větší zabezpečení účtů pro uživatele v souladu s Evropskou regulací.
Možnost prodeje či nákupu investic na sekundárním trhu.
Více informací o projektech a větší prestiž realitních projektů.
Lepší vyhodnocení kvality projektů – bezpečnost investice. 
Autoinvest → na této funkci právě pracujeme. Investor si nastaví parametry, podle kterých chce investovat, a aplikace to bude dělat za něj. Ušetří to spoustu času.
Jak crowdfunding funguje?
1. Dostaneme žádost o úvěr k realitnímu projektu.
2. Vyhodnotíme kvalitu a bezpečnost projektu.
3. Schválený projekt publikujeme v aplikaci.
4. Investoři investují do projektu až do dosažení cílové částky.
5. Po dosažení cílové částky ji pošleme  partnerovi.
6. Začneme vyplácet měsíční výnosy po celou délku investičního kola.

Spolupráce Investownu s Českou spořitelnou

Investown je prvním startupem v České republice, který získal investici od Seed Starteru České spořitelny – programu pro startupy, který hledá podnikatelské záměry se silnou vizí a hodnotou pro zákazníky. 

„Investown jsme vybrali zejména proto, že skvěle souzní s misí České spořitelny vést klienty a celou společnost k prosperitě. Chceme zvyšovat finanční gramotnost a zdraví lidí v Česku a jsme rádi, že si stále více z nich uvědomuje, že investování je efektivním způsobem pro zhodnocení jejich peněz, ať už v kontextu financování bydlení, vzdělání nebo zajištění na stáří,“ vysvětluje Jiří Skopový, manažer programu Seed Starter. 

Jsme rádi, že za námi ČS stojí, protože díky tomu lidé vědí, že Investownu mohou věřit. Více o spolupráci se Seed Starterem si přečtěte zde.

Spolupráce s Českou národní bankou 

Aktuálně jsme v procesu žádosti o licenci Poskytovatelů služeb skupinového financování (nařízení ECSPR 2020/1503). Žádost o tuto licenci bylo možné podat až v loňském roce, neboť teprve v roce 2021 vyšlo nařízení Evropské Unie, které má za úkol regulovat crowdfundingové platformy. 

„Jsme jedna z mála crowdfundingových investičních společností, která od počátku svůj podnikatelský záměr aktivně konzultuje s Českou národní bankou.“

Pro českou legislativu je toto nařízení absolutně nové, ale Investown jej už implementuje. 

V procesu získávání licence jsme od loňského léta, přičemž aktivně spolupracujeme s Českou národní bankou nad úpravami a principy, které v rámci crowdfundingu uplatňujeme. Dalo by se říct, že společnými silami tvoříme novou legislativu v ČR.

Jak vypadá Investown tým?

V Investownu máme „plochou organizační strukturu“ (tzv. flat structure). To znamená, že se snažíme vyhnout přehnaně vrstvené hierarchii v managementu a hlavně mikromanagementu, který bývá často přítomný v zastaralých korporátních strukturách a brzdí talent zaměstnanců. Věříme, že zaměstnanci, kteří mají více odpovědnosti a autonomie, jsou v práci mnohem raději a jsou mnohem výkonnější. Plochá struktura zrychluje procesy včetně reakcí na požadavky uživatelů, což je pro nás klíčové.

Náš tým tvoří nejlepší experti v oboru se startupovou i korporátní historií v Česku i v zahraničí (Londýn, USA, Kodaň). Máme tu například ex-vedoucí z IBM, Seznam.cz, Ernst & Young a výherce prestižních technologických soutěží. Tým má aktuálně kolem 50 lidí a postupně se rozrůstá. Spolupracujeme i externě s nejlepšími experty v ČR.  

Fungují tak například nejúspěšnější mezinárodní společnosti, jako Google, Amazon nebo Netflix.

Napříč týmem funguje maximální spolupráce, přátelské vztahy a vzájemná motivace, což nám pomáhá posouvat náš produkt dopředu mnohem rychleji.

Interní mise Investownu 

Cílem Investownu je dělat lidi bohatší (jak investory, tak majitele realitních projektů) a zajistit jim bezstarostný, zábavný život. Chceme, aby měl Investown každý Evropan, který díky nám bude moci bezpečně zhodnocovat své peníze a rychleji tak dosáhne svých finančních cílů.

Naším cílem je:
1. Umožnit lidem plánovat a znásobovat finance a pomáhat jim plnit jejich životní cíle.
2. Umožnit realizaci zajímavých českých realitních projektů, které rozšiřují možnosti bydlení nebo lokální možnosti rekreace (například rekonstrukce historického penzionu v Krkonoších a přestavba na energeticky soběstačný hotel).
3. Umožnit Čechům investovat i do zajímavých nemovitostí v zahraničí (to chystáme už na příští rok).

Jak Investown přistupuje k uživatelům

Považujeme za důležité naslouchat lidem a tomu, co opravdu chtějí, a co nejrychleji na jejich požadavky reagovat. Zpětnou vazbu od uživatelů vyhodnocujeme téměř v reálném čase, a pokud dává smysl, návrhy zavádíme do produkce. Jen od začátku tohoto roku jsme vydali 17 aktualizací aplikace. Jen tak můžeme plnit naši misi dělat lidi bohatší. 

Neustále vylepšujeme Investown aplikaci a naši investoři jsou doslova „hladoví“ po nových projektech – projekty v několikamilionových částkách mizí během pár desítek minut.
„INVESTOWN vyvíjíme pro to, aby naše generace měla možnost naspořit si na své sny. Třeba na vlastní bydlení. Stačí vybrat nemovitost, investovat od 500 korun a můžete začít vydělávat.“

Alan Pock, zakladatel a CEO Investownu

Může s Investownem investovat kdokoliv?

Ano (pokud má účet u české banky). Aplikaci mohou využívat jak velcí konzervativní investoři, investoři do rizikovějších aktiv, tak běžní lidé, kteří s investováním nemají mnoho zkušeností. Investovat do realitních projektů jde už od 500 Kč – takže… je to opravdu pro každého. 🙂 Zkuste si to klidně sami s naší aplikací.

Více ke čtení

Získat aplikaci zdarma