Cesta k vašim finančním cílům začíná zde

Scan the QR code with your phone’s camera to download the app. Signing up is simple, you’ll be ready to go in less than 5 minutes.

Pro stažení aplikace Investown otevřete fotoaparát telefonu a naskenujte QR kód. Registrace je jednoduchá a zabere vám jen pár minut. Pak už se můžete pustit do výběru investice.

Dostupné na

Štatistiky Investownu

Ako licencovaný subjekt, na ktorý dohliada Česká národná banka máme povinnosť reportovať každý deň naše výsledky. Aby si klienti mohli overiť kvalitu danej služby, musia tieto informácie uvádzať všetký licencované crowdfundingové platformy. Sme hrdí, že máme najlepšie výsledky v ČR, a máme v úmysle udržať si vysokú kvalitu a stabilné výnosy.

Aktualizované:
24
.
6
.
2024
Celkovo investované cez Investown
2953951817
Z toho investované v rámci crowdfundingu
2434566993
Z toho investované v rámci participácií
519384824
Celkovo vyplatené na výnosoch
161403605
Splatené úvery
318806234
67.6
%
Priemerná hodnota úveru (LTV)
613
Počet financovaných úverov
4486857
Priemerná výška úveru
10.01
%
Priemerný výnos z crowdfundingových príležitostí
31
mesiacov
Priemerná doba splatnosti poskytnutých úverov
93
hodín
Priemerná doba na preinvestovanie úveru

Portfólio

Úverové portfólio so stabilitou a trvalým rastom.

Preinvestované investormi
2953951817
0
%
Plne vrátené
318806234
0
%
Odpísané
0
0
%
V defaulte
0
0
%
Splátky istiny v omeškaní
14000000
0
%
Získat aplikaci zdarma