Často kladené otázky

K čemu Investown slouží? Odpovídáme na vaše nejčastější otázky spojené s tím, jak investovat skrze novou platformu.

Základy

Co je Investown?

Investown zpřístupňuje výnosy z investic na realitním trhu všem bez nutnosti mít na účtě miliony. Aplikaci jsme vytvořili, aby měl každý možnost si vytvořit pasivní příjem. Investown je online platforma s investičními úvěry do nemovitostí. Stačí si vybrat z nabízených nemovitostí a investovat online už od 500 Kč.

Jak se registrovat?

Registrace do Investownu je snadná:

1. stáhněte si aplikaci v App Store nebo Google Play nebo se zaregistrujte na webu
2. vyplňte registraci
3. ověřte svůj účet (ze zákona potřebujeme k ověření vaše identifikační údaje)
4. dobijte si peníze do Investown peněženky
5. investujte do libovolných projektů
6. nastavte si notifikace, abyste jako první věděli o nových příležitostech.

Kdo na Investownu pracuje?

Investown je český projekt, který je vyvíjen řadou odborníků jak ze světa IT, tak ze světa realit a bankovnictví. Jeden z hlavních investorů projektu a zároveň spolumajitelů je například Seed Starter České spořitelny.

Jaké jsou poplatky pro investory?

Neúčtujeme si žádný vstupní poplatek ani poplatek za správu účtu. Každý druhý a další výběr peněz z Investown peněženky během 24 hodin je zpoplatněn 9 Kč. Pokud budete chtít z investice vystoupit předčasně, je možné ji nabídnout k prodeji za poplatek 0,9 % z prodávané částky. Podrobný přehled všech poplatků můžete najít zde.

Jak dlouho trvá připsání vkladu do Investown peněženky?

Pokud platba obsahuje správné a úplné platební údaje (variabilní symbol, poznámka pro příjemce) a je provedena jako okamžitá z účtu, který je veden na vaše jméno českou bankou v CZK, připíšeme ji do peněženky během několika minut, maximálně 1 hodiny. V případě běžných plateb může připsání trvat 1 až 2 pracovní dny.

Co se stane po investici?

Jakmile provedete investici, čeká se na dosažení cílové částky (tzv. ukončení investičního kola). Hned jak k tomu dojde, projekt se pro další investice uzavírá a vstupuje do fáze Zpracování investic. V této fázi dokončujeme a podepisujeme zajišťovací dokumentaci (fáze trvá většinou 5-7 pracovních dnů, ale doba se může i prodloužit v závislosti na kompletaci dokumentů od třetích stran).

Jakmile poskytneme partnerovi finance, projekt vstupuje do fáze Vyplácení výnosů, váš vklad se začíná úročit a po uplynutí jednoho měsíce od této chvíle vám připíšeme první výnos. Výnosy dostanete následně každý měsíc v tento pořadový den, a to podle stanovené délky investice (většinou 12-36 měsíců).

Po skončení investičního období obdržíte investovaný vklad do Investown peněženky, odkud můžete peníze buď převést na svůj bankovní účet, nebo je reinvestovat, a tím navýšit své pasivní příjmy. Pokud je projekt se službou okamžitých výnosů, první výnos obdržíte už 3 dny od přepnutí projektu do stavu Vyplácení výnosů.

Co je Premium účet?

Premium účet vám umožní investovat do Premium investičních příležitostí, z nichž některé zahrnují navíc fixní bonus vyplacený na konci investičního období. Nárok na bonus má ten investor, který investici v Premium projektu vlastní ke dni výplaty jistiny. Premium status získáte automaticky poté, co budete vlastnit investice v deseti různých projektech. Premium status lze také získat při mimořádných akcích, např. investicí do konkrétního projektu od určité částky.

Jaký je systém úročení?

Zhodnocení je uvedeno v procentech p.a., tedy roční, s tím, že v okamžiku, kdy se projekt přepne do stavu Vyplácení výnosů, začíná se váš vklad úročit. Úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Jak fungují okamžité výnosy?

Jedná se o nadstandardně rychlé úročení vaší investice. Na jiných investičních platformách běžně dostanete první výnos z investice v průměru 30 dnů po profinancování projektu (tj. po dosažení jeho požadované cílové částky) a následném přepnutí do stavu Vyplácení výnosů.

Díky nové službě teď první výnosy ze svých investic na Investownu dostanete už do 3 dnů od přepnutí do stavu Vyplácení výnosů, tedy o celých 27 dní rychleji a téměř bez čekání.

Tato služba platí jen u vybraných projektů.

Více o okamžitých výnosech si můžete přečíst na našem blogu.

Proč si potřebujete ověřit mou identitu?

Vaši identitu si na základě zákonem daných regulací ověřit musíme. Veškeré informace slouží pouze k ochraně našich investorů a zabránění praní špinavých peněz. Dokumenty jsou bezpečně uloženy a nadále nejsou využívány k jiným úkonům, než je ověření vaší identity.

Co je Tržiště?

Tržiště je prostor, kde mohou naši investoři obchodovat se svými investicemi. Potřebujete-li ze své investice vystoupit předčasně, je možné ji nabídnout k prodeji na tomto sekundárním trhu, kde ji od vás mohou odkoupit ostatní uživatelé platformy. Investiční období se nejčastěji pohybuje od 12 do 36 měsíců, ale výjimečně se mohou vyskytnout projekty s obdobím kratším či delším.

Jak se výnosy z investic daní?

Investice do úvěrů zajištěných nemovitostí, které poskytujeme, nespadají pod daň z nemovitých věcí. Jsou považovány za ostatní příjem a příjem z kapitálového majetku.

Zatímco výnos z participací na starších investičních příležitostech se daní podle § 10 zákona o daních z příjmů, výnos z příležitostí hromadného investování (crowdfundingu) patří pod § 8 odst. 1 písm. g) ZDP. Celý článek o danění příjmů z investic najdete zde.

Upozorňujeme, že platforma Investown není platformou pro daňové poradenství a takové poradenství poskytovat nemůže. O svém konkrétním případě se prosím poraďte se svým daňovým poradcem.

Mohou na Investownu investovat i právnické osoby?

Na naší platformě mohou zhodnocovat svůj kapitál také společnosti zapsané v českém rejstříku, které vlastní bankovní účet vedený na své jméno v české bance a v CZK.

Jak změnit číslo bankovního účtu?

Nový bankovní účet pro výběr přidáte tak, že si z něj pošlete peníze s úplnými a správnými platebními údaji. Tento účet musí být vedený českou bankou na vaše jméno v české měně a platba musí být zaslána s vaším variabilním symbolem.

Proč k ověření účtu potřebuji občanský průkaz? 

Ověření identity pomocí fotografie a dokladu je zákonnou povinností, bez jejíhož splnění se neobejde poskytnutí služeb Investownu. Ověření identity klienta se řídí zákonem č. 253/2008 Sb., do kterého spadají, např. banky, investiční společnosti, pojišťovny, auditoři, daňoví poradci nebo účetní.

Ověření identity spadá pod bezpečnostní podmínky, jejichž splnění po nás vyžaduje Česká národní banka, podle jejichž pravidel naše platforma funguje. Slouží zejména k odhalování nekalých praktik, praní špinavých peněz a daňových úniků. 

Ověření totožnosti probíhá přes specializovaný software Veriff, který je pro tyto účely určený, a celý proces je maximálně bezpečný a chráněný.

Co je LTV?

Anglická zkratka vyjadřuje Loan to Value, doslovně přeloženo úvěr k hodnotě. Určuje poměr hodnoty nemovitosti vůči hodnotě úvěru – to znamená výši zástavy a zajištění investice.

Například, abyste si nemovitost koupili, musíte 30 % její hodnoty zafinancovat z vlastních naspořených zdrojů, zbývajících 70 % vám půjčí Investown.

Příklad: Projekt s LTV 70 %
Hodnota nemovitosti: 10 000 000 Kč
Hodnota úvěru: 7 000 000 Kč
Vlastní prostředky potřebné pro získání úvěru: 3 000 000 Kč

Půjčíte si tedy 7 000 000 Kč, ale za to, že svůj závazek budete plnit a dluh i s úroky splácet, ručíte celou nemovitostí v hodnotě 10 000 000 Kč.

Na hodnotu LTV se dívejte, investujete-li na kterékoliv platformě s nemovitostmi. Čím je LTV nižší, tím lépe pro vás.

LTV na Investownu bývá v průměru od 50 do 70 %.

Průběh investice

Jak investovat?

Po registraci dojde ke schválení účtu a poté si na svůj účet Investown pošlete peníze. Vklad musí být proveden z bankovního účtu vedeného na vaše jméno v české bance, v CZK a s vaším variabilním symbolem. Po připsání peněz na účet si stačí vybrat z otevřených investičních příležitostí nebo nabídky dostupné na Tržišti a zvolit, kolik chcete investovat. To je vše. Investici je možné provést přes modré tlačítko Investovat v detailu investiční příležitosti / projektu. Investice se vám přidá do vašeho portfolia. (Na webu v záložce Moje investice s modrým štítkem uvádějícím výši investice; v aplikaci na stránce Portfolio.) V okamžiku, kdy se projekt dostane do fáze Vyplácení výnosů, začínáte své peníze zhodnocovat.

Jak probíhá investování do projektů?

Jakmile se uvede nový projekt na platformu, je možné do něj investovat, dokud se plně neproinvestuje. V tu chvíli u něj uvidíte status Otevřené k investování. Již v průběhu investování Investown sleduje, jak se projekt proinvestovává, a při výhledu na úspěšné doinvestování řeší už v té době administrativní záležitosti s vlastníkem projektu, aby se mohl projekt co nejdříve dokončit a byl ve fázi Zpracování investic co nejkratší dobu. Během fáze Zpracování investic tak dochází především k podpisu zajišťovací dokumentace. Následuje fáze Vyplácení výnosů, kdy už vaše finance generují výnosy. První výnos do Investown peněženky obdržíte po 3 – 30 dnech od přepnutí do této fáze. Rychlost úročení závisí na typu projektu (v případě projektu s Okamžitými výnosy výnos obdržíte už po 3 dnech).

Mohu si na Investownu diverzifikovat portfolio?

Portfolio investic do nemovitostí můžete i u nás diverzifikovat, a to tak, že si vyberete různé projekty různých partnerů v různých lokalitách s různým investičním obdobím. Zhodnocení se pohybuje od 8,5 % ročně, počet investic nemá strop (naopak, od 10 investic výše se stáváte členem Premium klubu s ještě vyššími výnosy).

Co když má vlastník projektu zpoždění s placením?

V případě, že je vlastník projektu v prodlení s úhradou splátky dle nastaveného splátkového kalendáře, postupujeme vždy podle předem stanovených pravidel a projekt se nachází ve statusu Zpožděné vyplácení.

První den po splatnosti zasíláme první upomínku. Pokud nedojde k úhradě do týdne, zasíláme další upomínku a po dalším týdnu prodlení třetí. Pokud ani po třetí upomínce nedojde k úhradě dluhu a partner nevyvíjí aktivitu, která by vedla k uhrazení, následovalo by zesplatnění úvěru a na jeho základě Kvalifikovaná předžalobní výzva. Pokud ani sedmý den ode dne jejího doručení nedojde k úhradě, zahájíme další právní kroky dle konkrétních skutkových okolností - žaloba, realizace zástavního práva.

Pokud je úvěr zajištěn i dalším ručením (ručitelským prohlášením), lze po splatnosti dluhu vyzvat ručitele, aby plnil za vlastníka projektu.

Jakmile dojde k úhradě, výnosy připíšeme investorům, jejichž investice v projektu je stále aktivní, do peněženky. Pokud jste stihli svou investici před dnem zpožděné výplaty prodat, výnos náleží novému majiteli této investice.

Mohu prodat svoji investici?

Svou investici můžete nabídnout k prodeji více než 80 000 uživatelů na Tržišti.

Jak můžu vybrat volné peníze?

Stačí jít do sekce Můj účet a zadat pokyn k výběru. Peníze vám budou zaslány na váš bankovní účet. S připsáním peněz počítejte do 3 pracovních dnů od zadání pokynu.

Jaká je minimální investice?

Nejmenší částka, kterou lze investovat, je 500 Kč a nejvyšší částka je 50 000 000 Kč.

Kdy a kam mi chodí výnosy?

Peníze se automaticky každý měsíc připíšou do vaší Investown peněženky. Termín výplaty závisí na datu, kdy byl konkrétní projekt přepnut do stavu Vyplácení výnosů. Výnosy si můžete buď poslat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat a rozšířit si tak své portfolio.

Co se stane s investicí po ukončení investičního kola?

Po skončení investice obdržíte investovanou částku zpátky do Investown peněženky, odkud můžete peníze buď vybrat na svůj bankovní účet, nebo je reinvestovat.

Proč je u investice napsáno „Dostupných“?

Jedná se o částku, kterou nabízí jiný uživatel k prodeji. Do této investiční příležitosti se tedy dá investovat prostřednictvím odkupu podílu jiného investora.

Co znamená „Otevřené k investování“?

Projekt jsme přidali na platformu a můžete do něj investovat. Do dalšího stavu „Zpracování investic“ se přepne automaticky po dosažení cílové částky.

Co znamená „Zpracování investic“?

Projekt ve stadiu „Zpracování investic“ byl investory plně proinvestován a již není možné do něj na primárním trhu investovat. V této fázi připravujeme a podepisujeme zajišťovací dokumentaci. Fáze obvykle trvá několik dní a poté následuje stav „Vyplácení výnosů“.

Co znamená „Vyplácení výnosů“?

Ve stádiu Vyplácení výnosů začíná připisování výnosů pro investory. Vždy od 3 do 30 dnů (délka závisí na typu projektu) od přepnutí do tohoto stádia se investorům připíše první výnos (úrok z investice). Výnosy se poté investorům připisují pravidelně každý měsíc. Tento stav trvá po celou dobu délky projektu. Uživatelé zároveň mohou investice do projektu prodávat a nakupovat na Tržišti.

Co znamená „Dokončeno“?

Do stadia „Dokončeno“ se projekt dostane po uplynutí doby investice. Investorům je vrácen jejich původní vklad. Projekt je poté uzavřen, negeneruje žádný výnos a jako uživatel s ním nemůžete nijak dále pracovat. Všechny nabídky na Tržišti jsou zrušeny.

Investown a skupinové financování

Co je úvěrový crowdfunding?

Investown funguje na investičním modelu tzv. crowdfundingu. Crowdfunding (hromadné financování) je způsob financování projektů nebo nápadů prostřednictvím příspěvků od mnoha lidí, obvykle prostřednictvím internetu. Liší se tak od standardního financování.

Díky crowdfundingu mohou „drobní“ investoři investovat i do projektů a aktiv, které by pro ně za normálních okolností finančně nepřicházely v úvahu. Na Investownu můžete investovat do úvěrů zajištěných nemovitostí už od nižších stovek korun.

Crowdfundingové investice jsou zpravidla střednědobé a mají pevně daný termín splatnosti. Investovanou částku získáte zpět až po uplynutí předem smluvené doby (12 měsíců, 24 měsíců, 36 měsíců apod.). Víc o tom, jak crowdfunding funguje, si můžete přečíst zde.

Jak se liší nový způsob investování (crowdfunding) od původního?

Ve starém modelu investování jste investovali do námi vlastněných nemovitostí a výnos byl připisován bez ohledu na to, zda je projekt profinancovaný celý. Abychom mohli přinést lepší úrokové sazby, přestoupili jsme na skupinové financování, které přináší i další výhody. S novými partnery se rozšiřuje i nabídka. Nyní jsme schopní nabízet rozmanitější projekty po celé ČR. V případě, že budete potřebovat vystoupit předčasně, můžete nabídnout svou část tisícovkám dalších uživatelů k odkupu. Nové nabídky na platformě mají v průměru kratší investiční období a lepší výnosy.

Jak fungují tranše?

Některé projekty financujeme postupně v jednotlivých tranších. Jedná se o jednotlivé fáze projektu v chronologické posloupnosti, které na platformě publikujeme jako jednotlivé projekty.

Tranše jsou výhodné pro investory převážně proto, že mají nižší cílovou částku (než by měl celý projekt), kterou investoři rychleji proinvestují, a následné rychlejší vyplacení výnosů z investice. Využití mají i pro partnery, kteří nedisponují dostatečnou výší zástavy (po proinvestování každé jednotlivé tranše se její hodnota postupně zvyšuje).

Tyto investice jsou rychlé i bezpečné, protože kontrolujeme, jak se projekt realizuje, a na základě toho půjčujeme žadatelům o úvěr další peníze.

Co je etapa?

Část projektu, který je zajištěn celkem jednou nemovitostí. Etap projektu může být libovolné množství (zpravidla 1–5) a neodpovídají postupnému časovému vývoji realizace projektu.

Výhodou etap pro investory je nižší cílová částka projektu, rychlejší proinvestování a následně rychlejší vyplacení výnosů.

Každou jednotlivou etapu po vybrání cílové částky okamžitě zpracujeme a v případě, že nikdo nevyužije své lhůty na odstoupení od investice, do týdne přepneme do stavu Vyplácení výnosů bez ohledu na to, jestli se peníze v rámci ostatních etap ještě vybírají.

Investoři tedy nemusí čekat na dosažení cílové částky celého projektu a získají výnosy už po proinvestování jednotlivých etap.

Informace o tom, kolik bude mít projekt etap, jsou uvedené v dokumentu Klíčové informace pro investory (KIIS) u každého projektu.

Riziko a bezpečnost

Jak jsou zajištěné investice?

Investiční příležitosti prezentované na platformě mají několik vrstev zajištění. Jsou vždy zajištěny zástavou na nemovitost, a to ve prospěch našich investorů jako prvních v pořadí, abychom v co největším možném rozsahu eliminovali riziko. Hodnota zastavené nemovitosti je vždy minimálně o 20 % vyšší (nebo, chcete-li, LTV nikdy nepřesahuje 80 %).

Jako další vrstvu využíváme osobní ručení jednatele nebo vlastníků společnosti, případně jiného ručitele. Nově k tomuto účelu využíváme institut notářského zápisu s přímou vykonatelností, který umožňuje nařídit exekuci bez zdlouhavých soudů. Další vrstvou je zástavní právo na 100 % obchodního podílu společnosti, která projekt realizuje. Jedná se o bankovní úroveň zabezpečení.

Jak probíhá analýza rizik?

Snažíme se, aby investování bylo tak bezpečné, jak jen může být. K dispozici máme kompletní podklady pro stanovení bonity partnera. Všechny projekty procházejí důkladnou analýzou rizikovosti. Žadatel o financování dokládá detailní podklady pro provedení finanční, projektové a právní analýzy.

Veškeré údaje ověřujeme prostřednictvím CRIBIS systému, nahlížíme do insolvenčních i exekučních rejstříků. V rámci projektové analýzy kontrolujeme cenový odhad celého projektu a rozpočet stavby. Při finanční analýze procházíme klíčové finanční ukazatele společnosti. Prověřujeme historii vlastníků, zjišťujeme jejich úspěchy a neúspěchy. Vypracováváme a procházíme také veškeré právní procesy spojené s investicí a zápisem zástavních práv.

Na analýze spolupracuje projektový analytik, finanční analytik, účetní, odhadce, obchodník, právník a Key account manager. Naším sítem projde méně než 5 % projektů, které splňují naše přísné parametry.

Co když má vlastník projektu zpoždění s placením?

Pokud vlastník (žadatel o úvěr) nesplatí úvěr včas, dle Obecných úvěrových podmínek vzniká investorům nárok na 0,3 % z nesplacené částky za každý den následující po datu splatnosti pohledávky. Poplatek se následně dělí mezi všechny investory, kteří mají v daném projektu vlastníka zainvestováno.

V případě, kdy by nárokovaná částka byla nižší než náklady na její získání, nevzniká Investownu povinnost takovou pokutu vymáhat.

Podmínky ke zpožděným splátkám jsou uvedeny ve Všeobecných obchodních podmínkách, článku 8.

Pozvěte přátele do Investownu

Proč program vznikl?

Referenční program jsme vytvořili, abychom odměnili věrné investory, kteří se rozhodnout Investown doporučit svým známým. Výše odměny pro současné investory je 500 Kč za každého pozvaného, který splní podmínky. Tato odměna čeká i pozvaného. Více informací najdete zde.

Kolik musí mnou pozvaný investovat?

Minimální investice do jednoho projektu je 2 500 Kč.

Kdy oba dostaneme odměnu?

Hned po proinvestování projektu a přepnutí do stavu Vyplácení výnosů.

Mohu si odměnu poslat na svůj bankovní účet?

Ano, peníze můžete buď investovat, nebo poslat na svůj bankovní účet a využít je libovolně.

Kolik mohu pozvat přátel?

Počet pozvaných nemá limit. Je jen na vás, s kolika přáteli se Investown rozhodnete sdílet. Za každého samozřejmě dostanete odměnu.

Jaká je platnost kódu?

Platnost je 5 dní. Tohle je období, ve kterém by se pozvaný měl registrovat a stihnout investovat alespoň 2 500 Kč do některého z projektů.

Ostatní

Mohou investovat i cizinci?

Ano, pokud jsou rezidenty EU. Musí mít bankovní účet u české banky a vedený v českých korunách.

Jak je to s odkupy participací?

Na rozdíl od investic do crowdfundingových projektů, které v případě, že potřebujete z investice předčasně vystoupit, můžete nabídnout na Tržišti, investice ze starého modelu může odkoupit jen Investown. Tyto odkupy v poslední době nerealizujeme, a to proto, že nám současná ekonomická situace nedovoluje prodat nemovitosti tak, aby nebyly prodány pod cenou, a my si nepřejeme, aby byla investice ztrátová. I přes to vynakládáme maximální úsilí, abychom sehnali vhodné kupce a mohli jsme vám peníze z vašich starších investic uvolnit ještě před skončením investičního kola.

Nabízíte dětský účet?

Dětský účet zatím na naší platformě zřídit nelze. Chystáme se jej zařadit do nabídky časem.

Úspěšnost investic/projektů

Úspěšnost investic na Investownu si můžete prohlédnout ve statistikách.

Poučení o riziku

Informace obsažené na internetových stránkách, ve veškerých reklamních a propagačních materiálech (zejména nikoliv však výlučně na bannerech, reklamních letácích, v textových reklamách, marketingových zprávách atp.) a v e-mailových zprávách jsou ze strany obchodní společnosti Investown Technologies s.r.o. (,,Společnost”) poskytovány široké veřejnosti bez přihlédnutí k finančních situaci, investičním požadavkům a individuálním potřebám či možnostem jednotlivých uživatelů. Společnost doporučuje všem svým investorům ještě před investováním finančních prostředků na platformě Investown individuální konzultaci s daňovými, finančními a právními poradci.

Společnost výslovně upozorňuje, že každá investice zahrnuje rizika, včetně rizika ztráty kapitálu, stejně tak je s investicí spojeno riziko kolísání hodnoty, a návratnost původně investovaných prostředků tak není zaručena. Společnost proto doporučuje všem svým uživatelům před investováním důsledně zvážit investiční cíle, rizika, náklady a veškeré další finanční aspekty spojené s rozhodnutím investovat finanční prostředky.

Společnost dále výslovně upozorňuje na to, že informace obsažené v materiálech Společnosti, jež odkazují na investiční ukazatele či výkonnost investice v minulosti, mají pouze indikativní charakter a nemohou v žádném případě sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů investice a budoucích výsledků. Společnost ani její zástupci nebo zaměstnanci v žádném případě nenesou vůči investorům ani komukoli jinému odpovědnost za jakékoli rozhodnutí učiněné na základě informací na stránkách, v propagačních materiálech či jinde, ani za jakékoli následné, zvláštní nebo podobné škody, a to ani v případě, že byla na možnost vzniku takových škod upozorněna.

Nenašli jste odpověď?

Chceme odpovědět na všechny vaše dotazy. Spojte se s námi a my se vám ozveme co nejdříve.

Napište nám email
Rychlá odpověď

Chcete se nyní spojit s naším týmem a zeptat se ho v chatu?

Zahájit chat

Cesta k vašim finančním cílům začíná zde

Scan the QR code with your phone’s camera to download the app. Signing up is simple, you’ll be ready to go in less than 5 minutes.

Pro stažení aplikace Investown otevřete fotoaparát telefonu a naskenujte QR kód. Registrace je jednoduchá a zabere vám jen pár minut. Pak už se můžete pustit do výběru investice.

Dostupné na