Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Forest Views II

Hlavním záměrem partnera je výstavba bytového komplexu s komerčními prostory v Babicích u obce Řehenice. Vybrané finance použije partner na refinancování stávajícího úvěru na pozemek a dále na přípravné práce, které povedou k získání potřebných povolení k započetí stavby. Do projektu už partner z vlastních zdrojů vložil 2,2 milionu korun.

Výnos
9,5
% p.a.
Celková hodnota
11,5
mil. Kč
Splatnost
30
měsíců
Proinvestováno
Zajištěno hodnotou
14,3
mil. Kč
LTV
80
%
Stav
Proinvestováno
Účel
Ostatní

O projektu

Shrnutí

Hlavním záměrem partnera je výstavba bytového komplexu s komerčními prostory v Babicích u obce Řehenice. Vybrané finance použije partner na refinancování stávajícího úvěru na pozemek a dále na přípravné práce, které povedou k získání potřebných povolení k započetí stavby. Do projektu už partner z vlastních zdrojů vložil 2,2 milionu korun.

 • Adresa nemovitosti: Babice, obec Řehenice, LV 896
 • Lokalita: Řehenice, okres Benešov
 • Partner: Forest Views II, s.r.o.
 • Holding: Getberg Real Estate Group
 • Financování: Z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr nebo refinancováním z bankovního úvěru
 • LTV: 80 %
 • Zajištění: úvěr ve výši 11 500 000 je zajištěn nemovitostí v hodnotě 14 300 000 Kč (dle odhadu risk týmu Investown)
 • Další zajištění: zástava obchodního podílu Forest Views II s.r.o., osobní ručení
 • Rozměr: 5315 m2 pozemek
 • Link na web holdingu: www.getberg.cz
 • Link na web projektů Forest Views https://getberg.cz/cs/projects/forest-views/
Detail projektu

Společnost Forest Views II nakoupila pozemek se záměrem vybudování komerční a rezidenční výstavby sousedící s rezidenční výstavbou projektu Forest Views I (117 bytových jednotek), Forest Views III a Forest Views IV.

Po úspěšném profinancování projekt Forest Views II počítá s výstavbou 47 bytových jednotek s prodejní podlahovou plochou 2 565 m2, 55 podzemními parkovacími místy a 554 m2 komerčních ploch, které budou obsahovat kavárnu a prodejnu potravin.

V současné chvíli v projektu Forest Views II probíhají jednání s obcí s cílem změny územního plánu tak, aby projekt mohl obsahovat i komerční část (tj. obchodní prostory). Obec je takovému řešení nakloněna.

Tento úvěr je zajištěný podílem ve společnosti Forest Views II i osobním ručením.

Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 30 měsíců na dokončení naplánovaných kroků tak, aby mohl splatit jistinu projektu, která bude uhrazena z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr nebo refinancováním z bankovního úvěru.

Proč jsme tento projekt vybrali?

Tým Investown doporučuje. ”Jelikož nám v Investownu záleží na bezpečnosti financí našich investorů, vybíráme jen ty nejlepší projekty a i ty podrobujeme detailní analýze risku. Na tomto projektu nás zaujalo zaměření holdingu na ekologická řešení a použití nejmodernějších technologií.”

KIIS

Před zveřejněním na platformu došlo k navýšení úrokové sazby z 8,5 % na 9,5 % ve prospěch investorů. Tuto informaci jsme museli upravit i v dokumentu KIIS, a proto předkládáme KIIS starý i aktualizovaný.

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS